ΣΥΝΔΕΣΗ/ ΕΓΓΡΑΦΗ

Previous month Previous day Next day Next month
24 Ιανουαρίου 2018
 • Μάθημα: Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη Group Β   

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 12:00 - 14:00

25 Ιανουαρίου 2018
 • Μάθημα: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Group B   

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 10:00 - 12:00

 • Μάθημα: Ανάλυση Δεδομένων Group C   

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 18:00 - 20:00

 • Μάθημα: Κοστολόγηση Α Group D Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 18:00 - 20:00

27 Ιανουαρίου 2018
 • Μάθημα: Λογιστική Α Group C Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 18:00 - 20:00

28 Ιανουαρίου 2018
 • Μάθημα: Ανάλυση Δεδομένων Group Ε   

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 18:00 - 20:00

29 Ιανουαρίου 2018
 • Μάθημα: Logistics Group D   

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 16:00 - 18:00