ΣΥΝΔΕΣΗ/ ΕΓΓΡΑΦΗ

Previous month Previous day Next day Next month
22 Αυγούστου 2018
 • Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 14:00 - 16:00

 • Μάθημα: Ανάλυση Δεδομένων Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 16:00 - 18:00

26 Αυγούστου 2018
 • Μάθημα: Ανάλυση Δεδομένων Group C Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 16:00 - 18:00

27 Αυγούστου 2018
 • Μάθημα: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 16:00 - 18:00

 • Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ Group B Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 16:00 - 18:00

 • Μάθημα: Διοίκηση Logistics Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 18:00 - 20:00

29 Αυγούστου 2018
 • Μάθημα: Μικροοικονομική Α Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 12:00 - 14:00

30 Αυγούστου 2018
 • Μάθημα: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 12:00 - 14:00

 • Μάθημα: Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 14:00 - 16:00

 • Μάθημα: Μαθηματικά Group A  Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 14:00 - 16:00

01 Σεπτεμβρίου 2018
 • Μάθημα: Πολιτική Οικονομία Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου 2018 12:00 - 14:00

 • Μάθημα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση/ Ανάλυση Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου 2018 12:00 - 14:00

 • Μάθημα: Μακροοικονομική Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου 2018 14:00 - 16:00

 • Μάθημα: Στατιστική Α Group B Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου 2018 14:00 - 16:00

02 Σεπτεμβρίου 2018
 • Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου 2018 14:00 - 16:00

 • Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Group B Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου 2018 16:00 - 18:00

 • Μάθημα: Στατιστική Β Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου 2018 16:00 - 18:00

 • Μάθημα: Εισαγωγή στην Οικονομική Group Α Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 02 Σεπτεμβρίου 2018 18:00 - 20:00

05 Σεπτεμβρίου 2018
 • Μάθημα: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Group B Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 12:00 - 14:00

 • Μάθημα: Εμπορικό Δίκαιο Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 14:00 - 16:00

 • Μάθημα: Αστικό Δίκαιο Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 16:00 - 18:00

09 Σεπτεμβρίου 2018
 • Μάθημα: Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου 2018 16:00 - 18:00

10 Σεπτεμβρίου 2018
 • Μάθημα: Διεθνής Οικονομική Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 12:00 - 14:00

15 Σεπτεμβρίου 2018
 • Μάθημα: Κοστολόγηση Α Group Β Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 16:00 - 18:00

 • Μάθημα: Λογιστική Α/ Β Group A Συμμετοχή  

  Ημερομηνία πραγματοποίησης 1ου 2ωρου: Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 18:00 - 20:00