ΣΥΝΔΕΣΗ

Quiz Statistics


Select a quiz:

Quiz summary
People completed the quiz: 2
People successfully passed the quiz: 0
Current max score of the quiz: 5 points
Current quiz passing score: 70% or 3.5 points
 
Users' max score: 1 points
Users' min score: 0 points
Users' average score: 0 points


Questions
1

1. Το Αρχικό Κόστος ισούται με: 

Array
Options Count    
55.000 € 0 0%
87.000 € 1 50%
123.500 € 0 0%
178.000€ 0 0%
204.500 € 0 0%
210.500 € 1 50%
250.500 € 0 0%
277.000€ 0 0%
305.000 € 0 0%
320.500 € 0 0%
377.000€ 0 0%
405.000 € 0 0%
415.000 € 0 0%
503.500 € 0 0%
650.000 € 0 0%
2

2. Το Κόστος του Εργοστασίου (παραγωγής) – Γ.Β.Ε. ισούται με: 

Array
Options Count    
55.000 € 0 0%
87.000 € 0 0%
123.500 € 0 0%
178.000€ 0 0%
204.500 € 0 0%
210.500 € 0 0%
250.500 € 0 0%
277.000€ 0 0%
305.000 € 0 0%
320.500 € 0 0%
377.000€ 0 0%
405.000 € 0 0%
415.000 € 1 50%
503.500 € 1 50%
650.000 € 0 0%
3

3. Το Κόστος Μετατροπής ισούται με: 

Array
Options Count    
55.000 € 0 0%
87.000 € 0 0%
123.500 € 0 0%
178.000€ 0 0%
204.500 € 0 0%
210.500 € 0 0%
250.500 € 0 0%
277.000€ 0 0%
305.000 € 0 0%
320.500 € 1 50%
377.000€ 0 0%
405.000 € 0 0%
415.000 € 1 50%
503.500 € 0 0%
650.000 € 0 0%
4

4. Το Κόστος Προϊόντος ισούται με: 

Array
Options Count    
55.000 € 0 0%
87.000 € 0 0%
123.500 € 0 0%
178.000€ 0 0%
204.500 € 0 0%
210.500 € 0 0%
250.500 € 0 0%
277.000€ 0 0%
305.000 € 1 50%
320.500 € 0 0%
377.000€ 0 0%
405.000 € 1 50%
415.000 € 0 0%
503.500 € 0 0%
650.000 € 0 0%
5

5. Το ανά μονάδα κόστος αν παραχθούν 5.000 προϊόντα ισούται με:

Array
Options Count    
12 0 0%
17 1 50%
24 0 0%
37 0 0%
45 0 0%
56 0 0%
60 0 0%
70 0 0%
78 0 0%
83 0 0%
92 1 50%
111 0 0%
150 0 0%
170 0 0%
210 0 0%
320 0 0%
350 0 0%
530 0 0%
600 0 0%
700 0 0%

Our Team

Owner-Founder
Manager-Business Supervisor
Teacher Staff
Teacher Staff
Giorgos Frantzeskos