Live Help

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων αποσκοπούν κυρίως στην παροχή πληροφόρησης που έχουν ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται έξω από τις επιχειρήσεις, μέτοχοι και πιστωτές. Οι καταστάσεις όμως αυτές περιλαμβάνουν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία και αποκρύπτουν τάσεις που καθίστανται έκδηλες μόνο με τη συσχέτιση των διαφόρων μεγεθών που περιλαμβάνουν ή, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, μόνο με την ανάλυση και διερεύνηση των καταστάσεων αυτών, δηλαδή με την εφαρμογή μιας επιστημονικής τεχνικής που βασικά στοχεύει: στην μέτρηση της προγενέστερης επίδοσης της επιχείρησης στην εκτίμηση της παρούσας κατάστασης της και, το σημαντικότερο, στην πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της. Στο μάθημα περιγράφονται, αναλύονται και εφαρμόζονται τα παραπάνω, ενώ οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα. 

1.Να περιγράφουν την ανάγκη ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων τόσο από τη σκοπιά της ίδιας της επιχείρησης, όσο και από τη σκοπιά των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων.

2. Να προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων.

3. Να αναγνωρίζουν τις περιοχές που υποκρύπτουν σημαντικές πληροφορίες, να εξηγούν την πραγματική πληροφορία και να αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις στην οντότητα.

4. Να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες τεχνικές και γνώσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων επαγγελματικών προβλημάτων.

5. Να ανακαλύπτουν νέες περιοχές ανάλυσης και να συνθέτουν νέες διεργασίες που να εξελίσσουν τα εργαλεία της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.

6. Να συνδυάζουν τα παραπάνω για να παράγουν νέα γνώση.

Read 155 times