Δημιουργία λογαριασμού

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Skonaki.gr

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΟΔΤ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Οικονομική

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική

12-14ώρες

120-140€

Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο

 

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΜΟΔ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εισαγωγή στην Οικονομική

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

8 ώρες

80€

Μέτριο

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μακροοικονομική

6 ώρες

60€

Εύκολο

Πιθανότητες

Επικοινωνήστε μαζί μας

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική

6 ώρες

60€

Εύκολο

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματισμός Η/Υ

10-12 ώρες

100-120€

Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Matlab

14-16 ώρες

140-160€

Δύσκολο

Βάσεις Δεδομένων

10 ώρες

100€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική

Επικοινωνήστε μαζί μας

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

12 ώρες

120€

Μέτριο

Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΝΕΥ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά Ι

6 ώρες

60€

Εύκολο

Εισαγωγή στην Πληροφορική

8 ώρες

80€

Εύκολο

Γενική Λογιστική

6 ώρες

60€

Εύκολο

Μακροοικονομική

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Στατιστική Ι

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο --> Δύσκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά ΙΙ

6 ώρες

60€

Μέτριο

Εφαρμογές Πληροφορικής

10 ώρες

100€

Μέτριο-->Δύσκολο

Μικροοικονομική Ι

6 ώρες

60€

Εύκολο-->Μέτριο

Στατιστική ΙI

8 ώρες

80€

Εύκολο-->Μέτριο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική ΙΙ

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Ναυτιλιακή Τεχνολογία

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Οικονομική των Μεταφορών

6-8 ώρες

60-80€

Πολύ δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

Οικονομετρία

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Έργων

10 ώρες

100€

Δύσκολο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνής Χρηματοοικονομική

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

 

 

 

 

HΕΞΑΜΗΝΟ

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

4-6 ώρες

40-60€

Μέτριο --> Δύσκολο

 

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΔΕ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Α’

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Μαθηματικά

12-16 ώρες ανάλογα την ύλη και το επίπεδο κάθε τμήματος

120-160€

Μέτριο

Εισαγωγή στην Οικονομική

10-12 ώρες

100-120€

Πολύ δύσκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Β’

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Μικροοικονομική Α’

8 ώρες

80€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική Α’

14 ώρες + 4 ώρες δωρεάν

140€

Δύσκολο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοστολόγηση Α’

8 ώρες

80€

Εύκολο

Εισαγωγή στο Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολο

Μικροοικονομική Β’

8 ώρες

80€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική Β’

12-14 ώρες

120-140€

Μέτριο --> Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

8 ώρες

80€

Εύκολο

Αστικό Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολοà Μέτριο

Μακροοικονομική

12 ώρες

120€

Πολύ δύσκολο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

12 ώρες

120€

Μέτριο

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

8 ώρες

80€

Μέτριο

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνής Οικονομική

10 ώρες

100€

Μέτριο

Επιχειρησιακή Έρευνα

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο

Πολιτική Οικονομία

8 ώρες

80€

Πολύ δύσκολο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Logistics

10-12 ώρες

100-120€

Δύσκολο

Ανάλυση Δεδομένων

14 ώρες + 4 ώρες δωρεάν

140€

Δύσκολο --> Πολύ δύσκολο

HΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ

12-14 ώρες

120-140€

Πολύ δύσκολο

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Διοίκηση Έργων

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

Διοικητική Λογιστική

4-6 ώρες

40-60€

Μέτριο

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

8 ώρες

80€

Εύκολο

Κοστολόγηση Β’

6-8 ώρες

60-80€

Μέτριο

Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων

4 ώρες

40€

Εύκολο

Μη Παραμετρική Στατιστική

8-10 ώρες

80-100€

Πολύ δύσκολο

Οικονομετρία

6 ώρες

60€

Εύκολο

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018. 
Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε ενημερωθείτε και διαμορφώστε το ατομικό σας προφίλ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές
 
1.Σκοπός επεξεργασίας

 
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων προτάσεων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.  
 
Ειδικότερα,  η δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ αποσκοπεί:

α) Στην παροχή προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως, π.χ. ενημέρωση για συγκεκριμένα ακαδημαϊκά μαθήματα που βρίσκονται στο έτος σπουδών σας.
β) Στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Η εξατομικευμένη διαφήμιση μπορεί να παρέχεται π.χ. μέσω των ιστοσελίδων  που επισκέπτεστε.
γ) Στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιρειών, με τις οποίες το Skonaki.gr διατηρεί εμπορική συνεργασία. Σημειώνεται ότι το Skonaki.gr δεν πρόκειται να διαβιβάσει/ κοινοποιήσει στις τρίτες αυτές εταιρείες τα προσωπικά σας δεδομένα, που συνιστούν το προσωπικό σας προφίλ.


2. Κατηγορίες δεδομένων που θα συλλέγουμε


Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής: το ονοματεπώνυμό σας, έτος σπουδών σας, τμήμα στο οποίο δραστηριοποιήστε και το κινητό σας τηλέφωνο που μας δίνετε κατά τη διαδικασία δημιουργίας του προφίλ σας.
Σημειώνουμε ότι το Skonaki.gr θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα δήλωση και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Ασφάλεια επεξεργασίας


Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντικά για το Skonaki.gr. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά την εγγραφή σας επιλέγοντας την αποδοχή των όρων μας, συναινείτε στη διατήρηση των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη μετά τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής σας σχέσης με το Skonaki.gr με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους. 


4. Άσκηση των δικαιωμάτων σας


Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) επικοινωνήστε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 6947949841
 • μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο https://skonaki.gr
 • με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σημειώνεται ότι μετά τον Μάιο του 2018 θα βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (Menu-->O λογαριασμός μου-->Αλλαγή προσωπικών μου δεδομένων)
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Πολιτική cookies

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 • Cookies εμπορικής προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 • Third Party cookies

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς μας Τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του Skonaki.gr στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριέτα Λιβανού 1, Χίος, 82100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Skonaki.gr στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριέτα Λιβανού 1, Χίος, 82100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.

6.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

7.  Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Θέση εργασίας για IT Project Development

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας αφορά ανεξάρτητη σχέση εργασίας με σκοπό την ανάληψη και ολοκλήρωση έργων (projects) πάνω στο τομέα του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης.

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 1. Να κατέχει άριστη γνώση στη Php και html (Joomla Development)
 2. Να κατέχει άριστη γνώση στη Java
 3. Νακ ατέχει άριστηγνώση σε Mobile Applications Development (iPhone, Android etc.)
 4. Να έχει ήδη δημιουργήσει Mobile Applications (iPhone, Android etc.)

 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων προσφέρουμε:

Αμοιβή επί τω έργω

 

 

Θέσεις Διδασκαλίας

Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αποτελούν βοηθητικές/ συμπληρωματικές (διδασκαλία με σκοπό την αποσυμφόρηση της αιχμής) σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που μπορεί να μετατραπούν σε μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας.

 

 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γνωστικά αντικείμενα και περιγραφή των προϋποθέσεων που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι:

Θέση

Προϋποθέσεις

Διδασκαλία στα Μαθηματικά

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής
 • Άριστη γνώση των θεματικών ενοτήτων: Μαθηματική ανάλυση, Γραμμική άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις, Στατιστική και Πιθανότητες, Επιχειρησιακή Έρευνα

Διδασκαλία στα Οικονομικά

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Διοίκηση και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Άριστη γνώση των θεματικών ενοτήτων: Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομική

Διδασκαλία στην Επιστήμη του Μηχανικού

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Άριστη γνώση των θεματικών ενοτήτων: Θερμοδυναμική, Στατική, Αντοχή Υλικών, Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Πληροφορική

 • Βασική προϋπόθεση αποτελεί η άριστη μεταδοτικότητα του υποψηφίου και η άριστη γνώση στο αντικείμενο που διδάσκει
 • Απόφοιτος ενός εκ των τμημάτων (ΑΕΙ): Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση των θεματικών ενοτήτων: Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσα Προγραμματισμού C++, Matlab

 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων προσφέρουμε:

 1. Βραχυχρόνια (1 έτους) η οποία μπορεί να μετατραπεί σε μακροχρόνια συνεργασία
 2. Νόμιμες απολαβές
 3. Νόμιμη κοινωνική ασφάλιση
 4. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Ιδιαίτερη προτίμηση σε υποψηφίους που:

Έχουν ή επιθυμούν να ασφαλιστούν στον φορέα ΟΑΕΕ

 

Για αποστολή βιογραφικών επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://skonaki.gr/kariera/theseis-didaskalias/kataxwrisi-viografikou2.html

 

Γραμματειακή θέση εργασίας

Η γραμματειακή θέση εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό μέρος για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

 

 

O υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει άριστη ικανότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και να είναι σε θέση να τους εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβληματα αντιμετωπίσουν.

 

 

Η γραμματειακή υποστήριξη στο Skonaki.gr έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Εκτός εξεταστικής

Εντός εξεταστικής

Διεκπεραίωση της ομαλής οργάνωσης των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης

Μεταφορά δεδομένων/ εγγραφών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα

Επικοινωνία με υπάρχουσες επιχειρήσεις που ανήκουν στο υφιστάμενο επιχειρηματικό δίκτυο της επιχείρησης

Τηλεφωνική επικοινωνία με φοιτητές με σκοπό την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων

Επικοινωνία με δυνητικές επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο επιχειρηματικό δίκτυο της επιχείρησης

Καταγραφή και συγκέντρωση λογιστικών γεγονότων

Διοργάνωση events και διαγωνισμών

Διεκπεραίωση της ομαλής οργάνωσης των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης

Καθαριότητα της επιχείρησης

Καθαριότητα της επιχείρησης

Ωράριο: Καθημερινές 11.00-19.00

Ωράριο: Καθημερινές και Σάββατο 12.00-20.00

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει διαθέτει:

 1. Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 2. Άριστη γνώση Word, Excel, διαδικτύου και χρήση κοινωνικών δικτύων
 3. Άριστη γνώση του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Άριστη γνώση χειρισμού φωτοτυπικού μηχανήματος

 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων προσφέρουμε:

 1. Μακροχρόνια συνεργασία
 2. Νόμιμες απολαβές
 3. Χρόνο απασχόλησης: 9-10 μήνες το έτος
 4. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Ιδιαίτερη προτίμηση σε υποψηφίους που:

 1. Έχουν αποφοιτήσει ενός εκ των τμημάτων Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης)
 2. Έχουν ή επιθυμούν να ασφαλιστούν στον φορέα ΟΑΕΕ

Για αποστολή βιογραφικών επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://skonaki.gr/kariera/grammateiaki-thesi/kataxwrisi-viografikou1.html

 

Page 1 of 2