Δημιουργία λογαριασμού

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο Skonaki.gr

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΟΔΤ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Οικονομική

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική

12-14ώρες

120-140€

Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο

 

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΜΟΔ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Απειροστικός Λογισμός Ι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εισαγωγή στην Οικονομική

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

8 ώρες

80€

Μέτριο

Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μακροοικονομική

6 ώρες

60€

Εύκολο

Πιθανότητες

Επικοινωνήστε μαζί μας

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική

6 ώρες

60€

Εύκολο

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματισμός Η/Υ

10-12 ώρες

100-120€

Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Matlab

14-16 ώρες

140-160€

Δύσκολο

Βάσεις Δεδομένων

10 ώρες

100€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική

Επικοινωνήστε μαζί μας

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

12 ώρες

120€

Μέτριο

Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΝΕΥ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά Ι

6 ώρες

60€

Εύκολο

Εισαγωγή στην Πληροφορική

8 ώρες

80€

Εύκολο

Γενική Λογιστική

6 ώρες

60€

Εύκολο

Μακροοικονομική

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Στατιστική Ι

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο --> Δύσκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηματικά ΙΙ

6 ώρες

60€

Μέτριο

Εφαρμογές Πληροφορικής

10 ώρες

100€

Μέτριο-->Δύσκολο

Μικροοικονομική Ι

6 ώρες

60€

Εύκολο-->Μέτριο

Στατιστική ΙI

8 ώρες

80€

Εύκολο-->Μέτριο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική ΙΙ

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Ναυτιλιακή Τεχνολογία

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

Οικονομική των Μεταφορών

6-8 ώρες

60-80€

Πολύ δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

Οικονομετρία

6 ώρες

60€

Εύκολο --> Μέτριο

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Έργων

10 ώρες

100€

Δύσκολο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνής Χρηματοοικονομική

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

 

 

 

 

HΕΞΑΜΗΝΟ

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

8 ώρες

80€

Εύκολο --> Μέτριο

Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

4-6 ώρες

40-60€

Μέτριο --> Δύσκολο

 

 

Προσφερόμενα μαθήματα ΤΔΕ

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Α’

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Μαθηματικά

12-16 ώρες ανάλογα την ύλη και το επίπεδο κάθε τμήματος

120-160€

Μέτριο

Εισαγωγή στην Οικονομική

10-12 ώρες

100-120€

Πολύ δύσκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Β’

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Μικροοικονομική Α’

8 ώρες

80€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική Α’

14 ώρες + 4 ώρες δωρεάν

140€

Δύσκολο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοστολόγηση Α’

8 ώρες

80€

Εύκολο

Εισαγωγή στο Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολο

Μικροοικονομική Β’

8 ώρες

80€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική Β’

12-14 ώρες

120-140€

Μέτριο --> Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

8 ώρες

80€

Εύκολο

Αστικό Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολοà Μέτριο

Μακροοικονομική

12 ώρες

120€

Πολύ δύσκολο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

12 ώρες

120€

Μέτριο

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

8 ώρες

80€

Μέτριο

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνής Οικονομική

10 ώρες

100€

Μέτριο

Επιχειρησιακή Έρευνα

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο

Πολιτική Οικονομία

8 ώρες

80€

Πολύ δύσκολο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Logistics

10-12 ώρες

100-120€

Δύσκολο

Ανάλυση Δεδομένων

14 ώρες + 4 ώρες δωρεάν

140€

Δύσκολο --> Πολύ δύσκολο

HΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ

12-14 ώρες

120-140€

Πολύ δύσκολο

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Διοίκηση Έργων

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

Διοικητική Λογιστική

4-6 ώρες

40-60€

Μέτριο

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

8 ώρες

80€

Εύκολο

Κοστολόγηση Β’

6-8 ώρες

60-80€

Μέτριο

Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων

4 ώρες

40€

Εύκολο

Μη Παραμετρική Στατιστική

8-10 ώρες

80-100€

Πολύ δύσκολο

Οικονομετρία

6 ώρες

60€

Εύκολο

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018. 
Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε ενημερωθείτε και διαμορφώστε το ατομικό σας προφίλ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές
 
1.Σκοπός επεξεργασίας

 
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων προτάσεων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.  
 
Ειδικότερα,  η δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ αποσκοπεί:

α) Στην παροχή προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως, π.χ. ενημέρωση για συγκεκριμένα ακαδημαϊκά μαθήματα που βρίσκονται στο έτος σπουδών σας.
β) Στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Η εξατομικευμένη διαφήμιση μπορεί να παρέχεται π.χ. μέσω των ιστοσελίδων  που επισκέπτεστε.
γ) Στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιρειών, με τις οποίες το Skonaki.gr διατηρεί εμπορική συνεργασία. Σημειώνεται ότι το Skonaki.gr δεν πρόκειται να διαβιβάσει/ κοινοποιήσει στις τρίτες αυτές εταιρείες τα προσωπικά σας δεδομένα, που συνιστούν το προσωπικό σας προφίλ.


2. Κατηγορίες δεδομένων που θα συλλέγουμε


Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής: το ονοματεπώνυμό σας, έτος σπουδών σας, τμήμα στο οποίο δραστηριοποιήστε και το κινητό σας τηλέφωνο που μας δίνετε κατά τη διαδικασία δημιουργίας του προφίλ σας.
Σημειώνουμε ότι το Skonaki.gr θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα δήλωση και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Ασφάλεια επεξεργασίας


Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντικά για το Skonaki.gr. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά την εγγραφή σας επιλέγοντας την αποδοχή των όρων μας, συναινείτε στη διατήρηση των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη μετά τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής σας σχέσης με το Skonaki.gr με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους. 


4. Άσκηση των δικαιωμάτων σας


Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) επικοινωνήστε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 6947949841
 • μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο https://skonaki.gr
 • με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σημειώνεται ότι μετά τον Μάιο του 2018 θα βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (Menu-->O λογαριασμός μου-->Αλλαγή προσωπικών μου δεδομένων)
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Πολιτική cookies

Πολιτική Cookies

1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους.

 • Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

 • Cookies εμπορικής προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 • Third Party cookies

Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους Δικτυακούς μας Τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης  της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία του Skonaki.gr στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριέτα Λιβανού 1, Χίος, 82100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Skonaki.gr στην ταχυδρομική διεύθυνση Αριέτα Λιβανού 1, Χίος, 82100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.

6.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

7.  Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Θέση εργασίας για IT Project Development

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας αφορά ανεξάρτητη σχέση εργασίας με σκοπό την ανάληψη και ολοκλήρωση έργων (projects) πάνω στο τομέα του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης.

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 1. Να κατέχει άριστη γνώση στη Php και html (Joomla Development)
 2. Να κατέχει άριστη γνώση στη Java
 3. Νακ ατέχει άριστηγνώση σε Mobile Applications Development (iPhone, Android etc.)
 4. Να έχει ήδη δημιουργήσει Mobile Applications (iPhone, Android etc.)

 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων προσφέρουμε:

Αμοιβή επί τω έργω

 

 

Γραμματειακή θέση εργασίας

Η γραμματειακή θέση εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο και οργανικό μέρος για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

 

 

O υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει άριστη ικανότητα επικοινωνίας με τους φοιτητές και να είναι σε θέση να τους εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόβληματα αντιμετωπίσουν.

 

 

Η γραμματειακή υποστήριξη στο Skonaki.gr έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Εκτός εξεταστικής

Εντός εξεταστικής

Διεκπεραίωση της ομαλής οργάνωσης των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης

Μεταφορά δεδομένων/ εγγραφών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα

Επικοινωνία με υπάρχουσες επιχειρήσεις που ανήκουν στο υφιστάμενο επιχειρηματικό δίκτυο της επιχείρησης

Τηλεφωνική επικοινωνία με φοιτητές με σκοπό την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων

Επικοινωνία με δυνητικές επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο επιχειρηματικό δίκτυο της επιχείρησης

Καταγραφή και συγκέντρωση λογιστικών γεγονότων

Διοργάνωση events και διαγωνισμών

Διεκπεραίωση της ομαλής οργάνωσης των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης

Καθαριότητα της επιχείρησης

Καθαριότητα της επιχείρησης

Ωράριο: Καθημερινές 11.00-19.00

Ωράριο: Καθημερινές και Σάββατο 12.00-20.00

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει διαθέτει:

 1. Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 2. Άριστη γνώση Word, Excel, διαδικτύου και χρήση κοινωνικών δικτύων
 3. Άριστη γνώση του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Άριστη γνώση χειρισμού φωτοτυπικού μηχανήματος

 

Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων προσφέρουμε:

 1. Μακροχρόνια συνεργασία
 2. Νόμιμες απολαβές
 3. Χρόνο απασχόλησης: 9-10 μήνες το έτος
 4. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Ιδιαίτερη προτίμηση σε υποψηφίους που:

 1. Έχουν αποφοιτήσει ενός εκ των τμημάτων Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης)
 2. Έχουν ή επιθυμούν να ασφαλιστούν στον φορέα ΟΑΕΕ

Για αποστολή βιογραφικών επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://skonaki.gr/kariera/grammateiaki-thesi/kataxwrisi-viografikou1.html

 

Όροι χρήσης

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!
 
Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!
 
Αν και επιχειρούμε να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε όλα τα μηνύματα που περιέχουν ανάρμοστο, προσανατολισμένο σεξουαλικά, προσβλητικό, μισητό, συκοφαντικό ή απειλητικό υλικό που μπορεί να θεωρηθεί ότι εισβάλει στα προσωπικά ενός ατόμου, ή το οποίο παραβιάζει αλλιώς οποιονδήποτε νόμο, είναι αδύνατο για εμάς να επιθεωρήσουμε κάθε μήνυμα που δημοσιεύεται σε αυτό το σύστημα συζητήσεων. Για αυτό το λόγο αναγνωρίζετε ότι όλα τα μηνύματα που δημοσιεύονται σε αυτό τον ιστότοπο εκφράζουν τις αντιλήψεις και γνώμες του αρχικού συντάκτη του μηνύματος και όχι απαραίτητα τις αντιλήψεις αυτού του πίνακα ανακοινώσεων. Συνεπώς δεν λαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε μήνυμα δημοσιευθεί. Δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια και την αρτιότητα όλων των μηνυμάτων.
 
Με την εγγραφή σας σε αυτό το σύστημα συζητήσεων συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε οποιοδήποτε υλικό που είναι εν γνώση σας λανθασμένο, ανακριβές, προσβλητικό, μισητό, παρενοχλητικό, προσανατολισμένο σεξουαλικά, απειλητικό, που εισβάλει στα προσωπικά ενός ατόμου, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει οποιουσδήποτε εφαρμόσιμους νόμους.

Η αποτυχία συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας, αναβολή λογαριασμού, ή μόνιμη απαγόρευση πρόσβασης στις συζητήσεις αυτές. Η διεύθυνση IP σας καταγράφεται με κάθε δημοσίευση που κάνετε σε αυτό το σύστημα συζητήσεων και είναι ανακτήσιμη από το προσωπικό των συζητήσεων αν χρειαστεί. Συμφωνείτε ότι έχουμε την ικανότητα και το δικαίωμα να διαγράψουμε, τροποποιήσουμε ή να κλειδώσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό ή μήνυμα οποιαδήποτε στιγμή που θα μας φανεί. Επιπλέον συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που εισάγετε σε αυτό το σύστημα συζητήσεων αποθηκεύεται σε μία βάση δεδομένων, και ότι αποθηκεύονται "cookies" στον υπολογιστή σας για να αποθηκευθούν οι πληροφορίες σύνδεσής σας.

Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε σε αυτές τις συζητήσεις δεν θα γνωστοποιηθεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο χωρίς την πλήρη συγκατάθεσή σας, αν και το προσωπικό δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε απόπειρα hacking στην οποία τα δεδομένα σας εκτέθηκαν. Oι παρακάτω κανόνες είναι μια μικρή περίληψη των κυριότερων Όρων Χρήσης και Κανόνων Λειτουργίας του forum που θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στο Forum. Παρακαλούμε, μόλις βρείτε λίγο χρόνο, διαβάστε το πλήρες κείμενο με προσοχή. Ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του Forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων λειτουργίας.

Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον παραστεί ανάγκη, με παράλληλη δημοσίευσή τους στο forum και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του forum, όσο και για τα εγγεγραμμένα μέλη του.


Κανόνες Λειτουργίας του Skonaki.gr:

Πριν ξεκινήσετε τη συμμετοχή σας στην παρέα μας θα θέλαμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω σημεία:

1. Απαγορεύεται η δημιουργία περισσότερων του ενός λογαριασμού πρόσβασης. Αν έχετε πρόβλημα με την πρόσβασή σας στο Skonaki.gr μην δημιουργείτε νέο λογαριασμό, χρησιμοποιείστε την φόρμα επικοινωνίας.

2. Απαγορεύεται η σύνταξη μηνυμάτων σε Greeklish (Ελληνικά με Λατινικούς χαρακτήρες).

3. Απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου.

4. Απαγορεύονται τα μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ερίδων / κακής ατμόσφαιρας στο forum. Σεβαστείτε όλα τα μέλη ακόμη κι αν διαφωνείτε. Σεβαστείτε όλα τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά ακόμη κι αν σας έχουν βλάψει


Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του Skonaki.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του Skonaki.gr ή εκπομπή του Skonaki.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Skonaki.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επισκέπτες / χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκφράζουν με τα μηνύματα, προσωπικά ή δημόσια, που δημοσιεύονται στα Forums, καθώς και τα άρθρα, τα σχόλια και οποιασδήποτε μορφής κείμενο, που δημοσιεύεται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του Skonaki.gr, της οποία όμως τη δημοσιευμένη υπόσταση παραχωρεί στο Skonaki.gr και δεν μπορεί να αποσύρει σε καμμία περίπτωση.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Το Skonaki.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

Συγκεκριμένα συλλέγονται: το Όνομα μέλους (username), ο κωδικός πρόσβασης(password), το κινητό τηλέφωνο, η Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), η IP Address (για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Skonaki.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων) και χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη (Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους).

Το κινητό τηλέφωνο του κάθε χρήστη χρησιμοποιείται ή πρόκειτα να χρησιμοποιηθεί  για ενημέρωσή του στην πραγματοποίηση κάθε μαθήματος ή για διαφημιστικούς λόγους αποκλειστικά από και για το Skonaki.gr. Το κινητό τηλέφωνο του κάθε χρήστη δεν γνωστοποιείται σε τρίτους.


3. Ως χρήστης συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

4. Τα μέλη του Skonaki.gr έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να τα επικαιροποιήσουν.

5. Τα μέλη του Skonaki.gr, που για δικούς τους λόγους επιθυμούν να διαγραφεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του Skonaki.gr είτε με προσωπικό μήνυμα είτε μέσω της online φόρμας επικοινωνίας , με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση μέλους / λογαριασμού και να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους.

6. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Skonaki.gr Community Forum!


Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης του Skonaki.gr

1. Το Skonaki.gr διατηρεί χώρο συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις.

2. Το Skonaki.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

3. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από το λογαριασμό τους (user account), συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του Skonaki.gr.

4. Το Skonaki.gr και ο ιδιοκτήτης του δε φέρουν καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των μελών / επισκεπτών.

5. Το Skonaki.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων και σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στο Forum του.

6. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Skonaki.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

7. Το Skonaki.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε σελίδας ή υπηρεσίας του δικτυακού του τόπου.

8. Το Skonaki.gr και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άλλων sites για τα οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενό τους, καθώς και καμία ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν τέτοια μηνύματα. Σε περίπτωση όμως δημοσίευσης τέτοιων μηνυμάτων, αν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Administration E-Mail μας, ώστε να αποσυρθούν άμεσα!

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018. 

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε ενημερωθείτε και διαμορφώστε το ατομικό σας προφίλ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές

1.Σκοπός επεξεργασίας

Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για όλες τις πληροφορίες που έχετε διαθέσει μέσω της δημιουργίας του προφίλ σας. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων προτάσεων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.  

Ειδικότερα,  η δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ αποσκοπεί:


α) Στην παροχή προσαρμοσμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών όπως, π.χ. ενημέρωση για συγκεκριμένα ακαδημαϊκά μαθήματα που βρίσκονται στο έτος σπουδών σας.

β) Στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Η εξατομικευμένη διαφήμιση μπορεί να παρέχεται π.χ. μέσω των ιστοσελίδων  που επισκέπτεστε.
γ) Στην παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιρειών, με τις οποίες το Skonaki.gr διατηρεί εμπορική συνεργασία. Σημειώνεται ότι το Skonaki.gr δεν πρόκειται να διαβιβάσει/ κοινοποιήσει στις τρίτες αυτές εταιρείες τα προσωπικά σας δεδομένα, που συνιστούν το προσωπικό σας προφίλ.

 

 1. Κατηγορίες δεδομένων που θα συλλέγουμεΣε περίπτωση που συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή και για τους τρεις ανωτέρω σκοπούς, οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα εξής: το ονοματεπώνυμό σας, έτος σπουδών σας, τμήμα στο οποίο δραστηριοποιήστε και το κινητό σας τηλέφωνο που μας δίνετε κατά τη διαδικασία δημιουργίας του προφίλ σας.
Σημειώνουμε ότι το Skonaki.gr θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα δήλωση και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν.

 1. Ασφάλεια επεξεργασίαςΗ ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντικά για το Skonaki.gr. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη επιλογή πιο κάτω, συναινείτε στη διατήρηση των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη μετά τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής σας σχέσης με το Skonaki.gr με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες του σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους. 

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων σαςΓια οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (αρ. 11-13 Ν. 2472/1997) επικοινωνήστε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 6947949841
 • μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο https://skonaki.gr
 • με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σημειώνεται ότι μετά τον Μάιο του 2018 θα βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν (Menu-->Ο λογαριασμός μου-->Αλλαγή προσωπικών μου δεδομένων)
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  

Η πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα κανενός. Πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιείτε με σεβασμό στους κανόνες λειτουργίας που αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Skonaki.gr

Συνεχίζοντας με την διαδικασία εγγραφής συμφωνείτε με τους παραπάνω κανόνες και οποιουσδήποτε άλλους ορίσει ο Διαχειριστής.

Page 1 of 2