Τι ισχύει για την ασφαλιστική κάλυψη των Φοιτητών σε πρακτική άσκηση

Rate this item
(0 votes)

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή οι σπουδαστές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Α και Β κύκλου των ΤΕΙ όπως και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση  που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους (που αποτελεί, δηλαδή προαπαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου τους), υπάγονται κατά τη χρονική διάρκεια αυτής, στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αποκλειστικά και μόνο για τον κλάδο του εργατικού ατυχήματος και τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος.

Δημόσια/Ιδιωτικά ΙΕΚ

Μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο ΙΚΑ, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Ασκησης ή της Μαθητείας, με πσοσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας  Γενιάς, για τα δημόσια ΙΕΚ, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΤΕΕ

Οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για άλλους λόγους (π.χ. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος), υφίσταται κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης αυτής, υποχρέωση για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, δηλαδή για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση όλων των  κλάδων ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ (εφόσον δεν υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση άλλου ταμείου για την απασχόλησή τους αυτή).

Και χωρίς να πληρώνεσαι

Η υποχρέωση δε, αυτή υφίσταται ακόμα και στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής σε χρήμα, οπότε και ο κατά περίπτωση εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή, ασφαλισμένου και εργοδότη), οι οποίες υπολογίζονται επί του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Πηγή: www.mycampus.gr/ti-ischii-gia-tin-asfalistiki-kalipsi-ton-fititon-se-praktiki-askisi/

Read 974 times

Related items