Live Help

Κοστολόγηση

Το κόστος αντιπροσωπεύει τη διάθεση αγοραστικής δύναμης με τη μορφή χρηματικής ή οιονεί χρηματικής εκροής με σκοπό την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας επιχειρηματικής μονάδας. Επομένως, το κόστος αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά σημαντικό μέγεθος που συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα μιας οικονομικής μονάδας. Στο πλαίσιο του μαθήματος Κοστολόγηση Α’ αναλύονται διεξοδικά η έννοια και το περιεχόμενο του κόστους καθώς και η κατάταξη του σε βασικές κατηγορίες, αναπτύσσεται η πολυμορφία του κόστους και αναλύονται οι σημαντικότεροι κοστολογικοί τύποι και οι επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία κόστους μέσω της παρουσίασης συγκεκριμένων παραδειγμάτων (τόσο στα είδη του κόστους και των μεθόδων κοστολόγησης, όσο και σε διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων), προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον σχηματισμό του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και τη χρησιμοποίησής του σε μια πληθώρα επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο μάθημα αναπτύσσεται σε βάθος η έννοια της κοστολόγησης, της κοστολογικής οργάνωσης, των συστημάτων κοστολόγησης και των μεθόδων κοστολόγησης. Προσδιορίζεται επίσης το πεδίο εφαρμογής της κοστολόγησης και κοστολογικής οργάνωσης που είναι ο κορμός των πάσης φύσεως και μορφής οικονομικών μονάδων. Βασικές ενότητες του περιεχομένου του μαθήματος είναι: α) Η κοστολογική διάρθρωση των επιχειρήσεων, η διαδικασία προσδιορισμού των κατ ́είδος στοιχείων του κόστους με βάση και την χρονική τους προσαρμογή σε μηνιαία βάση, β) Η κατανομή των κατ’ είδος δαπανών στα κέντρα κόστους και η μεθοδολογία σχηματισμού του λειτουργικού κόστους, γ) Η κοστολόγηση των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και δ) Τα Συστήματα κοστολόγησης και οι μέθοδοι κοστολόγησης.

Read 112 times