Προσφερόμενα μαθήματα ΤΔΕ

Rate this item
(3 votes)

Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς το Forum μας στο οποίο υπάρχει πληθώρα θεμάτων και σημειώσεων!!!

Μάθημα

Απαιτούμενες ώρες

Συνολικό κόστος

Βαθμός δυσκολίας του μαθήματος

1ΟΕΤΟΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Α’

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Μαθηματικά

12-16 ώρες ανάλογα την ύλη και το επίπεδο κάθε τμήματος

120-160€

Μέτριο

Εισαγωγή στην Οικονομική

10-12 ώρες

100-120€

Πολύ δύσκολο

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Β’

6-8 ώρες

60-80€

Εύκολο

Μικροοικονομική Α’

8 ώρες

80€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική Α’

14 ώρες + 4 ώρες δωρεάν

140€

Δύσκολο

2Ο ΕΤΟΣ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοστολόγηση Α’

8 ώρες

80€

Εύκολο

Εισαγωγή στο Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολο

Μικροοικονομική Β’

8 ώρες

80€

Μέτριο --> Δύσκολο

Στατιστική Β’

12-14 ώρες

120-140€

Μέτριο --> Δύσκολο

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

8 ώρες

80€

Εύκολο

Αστικό Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολοà Μέτριο

Μακροοικονομική

12 ώρες

120€

Πολύ δύσκολο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

12 ώρες

120€

Μέτριο

3Ο ΕΤΟΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

4-5 ώρες

40-50€

Εύκολο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

8 ώρες

80€

Μέτριο

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνής Οικονομική

10 ώρες

100€

Μέτριο

Επιχειρησιακή Έρευνα

10-12 ώρες

100-120€

Μέτριο

Πολιτική Οικονομία

8 ώρες

80€

Πολύ δύσκολο

4Ο ΕΤΟΣ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Logistics

10-12 ώρες

100-120€

Δύσκολο

Ανάλυση Δεδομένων

14 ώρες + 4 ώρες δωρεάν

140€

Δύσκολο --> Πολύ δύσκολο

HΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ

12-14 ώρες

120-140€

Πολύ δύσκολο

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Διοίκηση Έργων

4-6 ώρες

40-60€

Εύκολο

Διοικητική Λογιστική

4-6 ώρες

40-60€

Μέτριο

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

8 ώρες

80€

Εύκολο

Κοστολόγηση Β’

6-8 ώρες

60-80€

Μέτριο

Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων

4 ώρες

40€

Εύκολο

Μη Παραμετρική Στατιστική

8-10 ώρες

80-100€

Πολύ δύσκολο

Οικονομετρία

6 ώρες

60€

Εύκολο

 

Read 1213 times